tisdag 10 september 2013

Geologi-touren del 2 - Minerallära

Mineraler kan urskiljas på flera olika sätt. Olika mineral har mer eller mindre tydliga egenskaper vilka gör att man kan särskilja dessa. Nämligen:

Spaltbarhet - Hur mineralet klyvs, dvs var de svagaste bindningarna i mineralet finns. Mussligt brott.
Färg - flerfärgade, enfärgade, genomskinlighet.
Glans - fetglans, glasglans, metallglans, diamantglans
Densitet- tung/lätt.
Magnestisk
Kristallsystem - kristallerna kan vara kubiska, trigonala, ortorombiska osv.
Streckfärg - mineralet kan ge en karaktäristisk färg om du rispar mineralet.
Hårdhet - går mineralet att rispa med nageln, med en spik eller inte alls?

De mineral vi fått lära oss hittills och dess mest utmärkande egenskaper:

Grundämnen 
Så som guld, silver, kol & koppar. Sällsynta mineral.


Sulfider
Viktiga malmmineral. Tunga med metallisk glansZinkblände - mörkbrun (Fe) med brunt streck, tydliga spaltytor, mussligt brott, diamantglans. Framställning zink.
Kopparkis - mässingsgul m grön lyster, svart streck, repas med spik, ojämnt brott. Framställning koppar.
Blyglans - blygrå, gråsvart streck, korniga aggregat, repas med spik, ev nagel. Framställning bly.
Pyrit (Svavelkis) - kubiskt kristallsystem, mässingsgul, ej repbar, tydlig 3-spalt, svart streck, mussligt brott. Framställning svavelsyra.

Oxider
Mörka, ogenomskinliga, tunga malmmineral, svårrepade med spik.
Hematit - svart med ofta stålblå glans, brunröd streckfärg, vanligt med korniga massor.
Magnetit - magnetisk, svart streckfärg, dålig spaltning. Järnmalmsmineral.

Salter
Ekonomiskt viktiga mineral. Industri.
Halogenider
Fluorit - vit, grön, violett, gul, mussligt brott, repas med spik. Syntetisk kryolit- Al & flussmedel-stål.
Karbonater
Kalcit - vit, ofta genomskinlig, mjuk, romboedrisk spaltning. Cementframställning, optik, pigment.
Sulfater
Gips - gråton, glasglans, mjuk, bra spaltning en riktning-dålig i 2. Cement, gipsskivor.

Silikater
Bergartsbildande mineral
Glimmer
Muscovit - silvervit, genomskinliga elastiska blad. Fillermaterial.
Biotit - svart glasglans, tunna elastiska spaltflak.
Fältspat
Kalifältspat - rosa, röd, vit, gul (grön), hård, 2 st 90 graders spaltning + en otydlig. Glas och keramik.
Plagioklas - vit/färglös/mörkgrå, hård, triklint kristallsystem, 2 st 90 graders spaltning + en otydlig. Används som kriterium vid definition av bergarter.
Kvarts
Kvarts - färglös/vit, mussligt brott, fettglans, hård
Pyroxen
Diopsid - blekgrön-blågrön, glasglans, spaltriktning 87 och 93 grader.
Amfibol
Hornblände - grönt/brungrönt streck, glasglans, spaltriktning 56 och 124 grader. 

Senare i veckan kommer del 3 - Berglära.

Ha det fint allesammans!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej där!
Lämna gärna en mening eller två så blir jag väldans glad.
Ha en strålande dag!